Main menu

Plan obroka za bebe 5 – 6 mjeseci

Tjedan 1 Zajutrak Doručak Užina Ručak Užina Večera
Dani 1 -7 Majčino mlijeko/ Kašica od jabuke Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/
formula formula formula formula formula
Tjedan 2 Zajutrak Doručak Užina Ručak Užina Večera
Dan 1 Majčino mlijeko/ Kašica od jabuke Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/
formula formula formula formula formula
Dan 2 Majčino mlijeko/ Kašica od prosa i jabuke Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/
formula formula formula formula formula
Dan 3 Majčino mlijeko/ Kašica od prosa i jabuke Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/
formula formula formula formula formula
Dan 4 Majčino mlijeko/ Kašica od prosa i jabuke Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/
formula formula formula formula formula
Dan 5 Majčino mlijeko/ Kašica od jabuke i kruške Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/
formula formula formula formula formula
Dan 6 Majčino mlijeko/ Kašica od jabuke i kruške Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/
formula formula formula formula formula
Dan 7 Majčino mlijeko/ Kašica od jabuke i kruške Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/
formula formula formula formula formula
Tjedan 3 Zajutrak Doručak Užina Ručak Užina Večera
Dan 1 Majčino mlijeko/ Pire od mrkve Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 2 Majčino mlijeko/ Pire od mrkve Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 3 Majčino mlijeko/ Kašica od mrkve i riže Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 4 Majčino mlijeko/ Kašica od mrkve i riže Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 5 Majčino mlijeko/ Kašica od riže i kruške Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 6 Majčino mlijeko/ Kašica od riže i kruške Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 7 Majčino mlijeko/ Kašica od jabuke i kruške Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Tjedan 4 Zajutrak Doručak Užina Ručak Užina Večera
Dan 1 Majčino mlijeko/ Kašica od prosa i riže Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 2 Majčino mlijeko/ Kašica od prosa i riže Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 3 Majčino mlijeko/ Kašica od prosa i korabice Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 4 Majčino mlijeko/ Kašica od mrkve i korabice Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 5 Majčino mlijeko/ Kašica od mrkve i korabice Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 6 Majčino mlijeko/ Pire od jabuke i kruške Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula
Dan 7 Majčino mlijeko/ Pire od jabuke i kruške Majčino mlijeko/ Majčino mlijeko/ Kašica od doručka Majčino mlijeko/
formula formula formula formula