Main menu

Dohrana

Dohrana je sve čime se dojenče hrani, a nije mlijeko. Dohranu ne treba započinjati prije 17-tog tjedna starosti djeteta, a najkasnije iza 26-tog tjedna jer poslije tog vremena samo mlijeko, bez obzira na pripremu i oblik, ne može više u potpunosti zadovoljiti prehrambene potrebe starijeg dojenčeta.